Очаквайте премиерата на филма "Магдалена-освободена от срама" на 23 март в София!!!Прожекции в кино "Люмиер"-НДК от 24 до 28 март от 18:30 часа.Вход свободен!Скоро и във вашият град или село!

Коя е Мария Магдалена?

Мария Магдалена е сред най-коментираните личности на Новия завет. Причината е, че от времето на Средновековието отделни богослови я отъждествяват с някои други жени, споменати в Евангелието на Лука. Всъщност Магдалена не е опростената и неназована по име блудница, която помазала нозете на Исус и ги изтрила с косите си. Тя не е и Мария от Витания, която изляла благовония върху главата на Исус. Коя е Мария Магдалена-жената, на която Исус се явява първо след Възкресението Си? Тя била родом от богатия по онова време град Магдала /от евр.”кула”/, намиращ се на западния бряг на Генисаретското езеро в областта Галилея. Тъй като в Библията са споменати още няколко жени, насещи името Мария, за да се разграничават, са добавени пояснения – Мария, майката на Исус; Мария, жената на Клеопа; или Мария, сестрата на Марта и Лазар. Поради произхода си Мария от Магдала е наречена Магдалена. Спомената е в Новия завет повече от десет пъти. Тя била една от тези, които Исус "излекувал от зли духове и болести... и които Му услужваха с имотите си" (Лука 8:2). Евангелист Лука я описва като "Мария, наричана Магдалена, от която бяха излезли седем бяса" (Лука 8:2-3).

В книгата си "Кой кой е в Библията" Франк Мид пише: "Мария Магдалена от години стои на позорния стълб, обливана в мръсотия, но на този позорен стълб би трябвало да бъдем поставени ние. Тази Мария никога не е била блудница, никъде няма факти, че е била развратна жена. Единственото, което знаем, е че е била болна. И че Христос я е излекувал."

В "Международна библейска енциклопедия" се казва: "Идентифицирането на Мария Магдалена с грешницата е невъзможно за всеки, който следи внимателно повествованията и не пропуска детайлите." Във всеки случай от каквото и да е страдала Мария Магдалена, Христос я е изцелил, след което тя става предана и изпълнена с вяра Негова последователка, придобила истинска духовна сила. Мария Магдалена била галилеянка. Да си галилеянин било нещо по-особено. Провинция Галилея се счита за люлката на християнството.Тъй като жителите й възприемали и разпространявали Христовото учение по-ревностно от юдеите в другите области на Палестина, първоначално наричали последователите на Спасителя не „християни”, а "галилеяни". С изключение на Юда Искариотски, апостолите също били от Галилея. Самия Христос наричали Галилеянина, тъй като израснал, живял и проповядвал в тази област.

Мария Магдалена, проявила в своя живот много от прекрасните качества на галилеяните. След като преживява чудото на своето пълно изцерение и освобождение, тя става една от най-ревностните последователки на Исус. По време на разпятието, Мария Магдалена била в подножието на Голготския кръст, заедно с други Христови ученици.Три дни по-късно, заедно с други жени, тя отива на гроба на Спасителя, за да помаже тялото на покойника с благовония /миро/, заради което е наречена мироносица. С този обред, според еврейския обичай, на мъртвия се отдава за последно възможната почит. Утрото на Възкресение Христово е най-драматичният момент от живота на Мария Магдалена.Тя била удостоена да види възкръсналия Господ първа от всички Негови ученици и последователи и първа, по непосредствена заповед на Господа, била изпратена като вестител на Христовото Възкресение за тях. Мария Магдалена била дейна помощница на апостолите при разпространението на християнската вяра- отначало в Ерусалим, а след това и в други страни. Според преданията, с риск за живота си тя благовествала в Рим дори на император Тиберий, като по този начин допринесла да стане възможно безпрепятственото разпространение на християнската вяра в пределите на римската империя.Свети Йоан Златоуст казва за нея, че тя се посветила на „апостолски подвизи”, като служела и с пари и излагайки се на опасности, извършвала трудни пътешествия, като споделяла с апостолите всички трудности на мисионерството. Свидетелствата на светите отци и църковни писатели разказват, че Мария Магдалена помагала и на Йоан Богослов в разнасянето на благата вест, оставайки до смъртта си в Ефес, където била погребана, а по-късно мощите й са пренесени в Западна Европа. В последните четири десетилетия жадната за сензации аудитория започна да търси начини да задоволи потребностите си чрез окарикатуряване и омърсяване на най-светите неща – вярата и мирогледа на хората. Книжният пазар и киноиндустрията ни заляха с модерни „научни” схващания относно морала на Исус Христос и интимната Му връзка с Мария Магдалена. Цитирано бе така нареченото „евангелие” на Филип - едно от късните съчинения на гностиците, писано поне 200 години след Христос , като се пренебрегваха десетки други проверени исторически документи, писани през първи век. Неосведоменият читател възприе новите „факти” като нещо нестандарнто и интересно, което, разбира се, може да служи и като извинение за аморалност и неверие. Всички авторитетни исторически документи сочат, че твърдението на тези съвременни автори за връзката на Исус с Мария Магдалена е не само скандално и богохулно, но и абсурдно. Историческите източници са еднозначни и недвусмислени – Мария Магдалена е била ревностна християнка, отдадена единствено на разпространението на чистата вяра във Възкръсналия Господ. Нейният живот години наред е бил модел за подражание и вдъхновение на истинските Христови последователи, както трябва да бъде и сега във времето на изгубени ценности, анархия и безизходица.Четири срещи със Спасителя

Една поредица от статии, разкриващи четири аспекта от взаимоотношенията между човека и Бог: Божията любов към хората, проблема с човешкия грях, разрешаването на този проблем и момента на избора, който стои пред всеки един от нас.
Виж каква красота твори Бог за нас всяка вечер!

Питате ли се понякога защо Бог е направил земята толкова прекрасна? Той би могъл да остави света равен и сив и ние нямаше дори да разберем какво щяхме да загубим. Но не Го е направил.

Оранжево Той плисна във изгрева на изток, и разпростря небето в ярко синьо. Ухания, пейзажи-колкото си искаш, приготвя Той година след година.

Защо ли катерицата е с пухкава опашка? Нима бе длъжна чучулигата да пее? И колко смешно патетата се поклащат! И колко страшно в бурята немеем!

Защо им трябва на цветята тъй свежо да ухаят? Защо е вкусен залъкът във твоите ръце? Дали не е защото Той с любов мечтае да зърне оня израз на твоето лице?

Бог е направил всичко това, защото ни обича. Хармонията, редът и изяществото, които виждаме навсякъде в Божиите творения, са доказателство за един любящ Творец, а не за своенравен господар. Той ни се открива чрез красотата на природата, която отразява част от величието на Създателя. Бог съществува и Той не е някаква безлична сила или просто обща причина за материалния свят. Той е духовна Личност извън нашите ограничени човешки представи – Бог всемогъщ, свят и мъдър, чието съществуване е така очевидно, както и съществуването на видимите неща. Защо се възхищаваме от красотата на залеза или от прекрасната песен на славея, без да питаме каква изгода имаме от това? Защото у нас е вложена потребността да творим и да се наслаждаваме на красотата. И тази потребност не е възникнала от нищото чрез някакъв механичен еволюционен процес, а ни е дадена от самия Създател, който ни е направил „по Свой образ и подобие”. Ние, хората, не сме някакъв космически експеримент или плод на сляпа случайност. Човечеството е създадено с любов, което обяснява защо сме толкова важни, че Бог да се занимава с нас. Затова и простата фраза „Обичам те” събужда универсална радост. Хората сочат различни причини, но истинската е, че всеки човек на тази земя е духовно същество. Ние сме родени със способност и желание да обичаме и да бъдем обичани. Да се опитваме да намерим трайна любов, без да вярваме в Бога, е като да се опитваме да утолим жаждата си, пиейки от празна чаша – може да имитираме движенията, но жаждата остава. Тъй като съществуваме единствено поради Неговата любов, то нашите реални потребности и интереси се намират в Него. Божията любов се изразява най-ярко във въплъщението на Бог чрез Исус Христос. „Защото Бог толкова обикна света, че даде Своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има живот вечен. (Йоан 3:16). Този акт на Божията любов не се повтаря в историята, тъй като е повече от достатъчен. И случвайки се един път и завинаги, той дава резултат, който е универсален, постоянен и вечен. Дори когато грешните хора обичат, любовта променя и тях и света около тях. А колко повече Бог, който „толкова възлюби”... Бог възлюби с цел да даде „Своя Единороден Син” за спасение на човечеството. Основната цел на Божията любов към нас не е успеха ни на всяка цена и живота ни на земята така, както ние го разбираме, но като наш Създател Той е силно заинтересуван от нашето духовно състояние, защото единствено то има вечна стойност. Бог познава напълно нашите нужди.

"Бог толкова възлюби...,” че Той даде всичко от Себе Си, за да може ти да имаш. Осъзнаваш ли мащаба на тази любов? Бог те обича. Да, лично теб, такъв какъвто си, с недостатъците ти,със скритите мисли, с лицемерието и лъжите.Той продължава да те обича, въпреки че Го огорчаваш. Неговото най-голямо желание не е да те накаже, а да ти покаже как да живееш така, че да бъдеш истински щастлив. Но защо хората не са така щастливи?


Най гледаният филм в света!   5 430 510 000 зрители
Най-гледаният в България!   над 200 000 от 24.03
Най-превежданият!   909 езика


А вие гледахте ли го?

 
Отзиви за филма:
„Отлично, много навременен филм.”
мъж, 35 г., София още отзиви >>