Условия за ползване на сайта

Осъществявайки достъп до уеб сайта jesusfilm.bg, Вие приемате условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате този сайт.

Съдържанието на уеб сайта jesusfilm.bg е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на „Агапе България” освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.

Вие имате право да разглеждате уеб сайта jesusfilm.bg на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от съдържанието само за Ваша лична употреба, а не за разпространение, освен ако нямате писменото съгласие на „Агапе България” за това.

Някои индивидуални документи в настоящия уеб-сайт могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели.

Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. „Агапе България” не гарантира, че уеб страниците й не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем.

„Агапе България” си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.